Copyright 2004 Lars Holmdahl
Strategy
Product Development
Team
Project
Complexity
Decision Making
Book Reviews
Aikido
Contact
CV
Links
Copyright 2004 Lars Holmdahl
What is the aim or purpose of strategy? To improve our ability to shape and adapt to unfolding circumstances, so that we (as individuals or as groups or as a culture or as a nation-state) can survive on our own terms.
-John R. Boyd
Citat av flygöversten John R Boyd, Korea-veteran, skapare av F15 och F16, och lärare vid US Marines War College definierar stratei. Boyds strategiteori tillkom efter studium av 2500 års mänskliga konflikter.

Boyds teoribildning är giltig för alla mänskliga konflikter, inte bara militära, och det gör teorin användbar för oss som vill leda team och utveckla nya produkter och skapa affärer.

Strategi kan delas in i olika nivåer. Edward Luttwak (en av nittonhundratalets giganter) anger fem strata med efterhand ökande komplexitet: 1/ Technology, 2/ Tactics, 3/ Operations, 4/ Theater of war operations, och 5/ Grand strategy.

Den högsta nivån är rent politisk och teorin ger därför förståelse för skeenden i internationell politik. Det är inte svårt att översätta till ett företag som gör affärer på en konkurrensutsatt marknad.

Att studera strategi har alltid ansetts viktigt. Redan för 2400 år sedan skrev Sun Tzu att det är en fråga om liv och död (för en nation) i sin berömda bok Krigskonsten. Sun Tzu var en lysande strateg som utkämpade 28 stora fältslag med 27 vinster och en oavgjord. Om vi till fienderna lägger miljöförstöring och utarmning av naturresurser så ser vi att strategins betydelse nu är större än någonsin.

En av alla tiders störste svärdsfäktare, Miyamoto Musashi skrev i Go Rin No Sho, fem ringars bok, om tidens eller rytmens betydelse i strategin. Musashis bok har varit en ledstjärna för japanska företagsledare i decennier.
För gemene man mer känd än de övriga är förmodligen Carl von Clausewitz som var Preussisk generalstabsofficer och vars magnum opus Vom Kriege utkom postumt 1832. Clausewitz var väl insatt i sin tids naturvetenskap och försökte formulera en mer vetenskaplig betraktelse av strategin. Clausewitz betonade vikten av osäkerhet och friktion, det vill säga alla små missräkningar och problem som tillsammantaget kunde välta hela lasset.

Under de allra senaste åren har ny kunskap om komplexitetsteori, naturalistic decision making, team, intuition, ekologi, och datorsimuleringar av olika strategier (tex Axelrod - fångarnas dilemma) kastad nytt ljus över och ökat intresset för strategins tänkare.

Sun Tzu
(vision, ledarskap, etik, harmonisk samverkan) - modernt management och psykologi.
Musashi
(tiden, rytmen) - dynamik.
Clausewitz
(osäkerhet, friktion) - chaos- och komplexitetsteori.
Boyd
(manövertänkande, smidighet) - naturalistic decision making, intuition, komlexitetsteori.

Strategiteori baseras på århundraden av mänsklig erfarenhet som belyst med nyare forskning direkt kan användas i den dagliga verksamheten.
Strategin är grunden för lyckosam produktutveckling och goda affärer.

 next>
 


STRATEGY - BOYD LOOP - MANEUVER THINKING
Home - Strategy - Product Dev - Project - Services - Publications - Books - Contact - CV