Copyright
Lars Holmdahl
updated 2016-08-26
statistics
Home - Strategy - Product Dev - Project - Services - Publications - Books - Contact - CV

Den här webbplatsen behandlar produkt-utveckling baserad på modern teori och mina erfarenheter, samt kunskapsområden som stöder produktutveckling.
    Vidare recenseras böcker av intresse. Gå direkt till
bokrecensioner

Varför ser logotypen ut som den gör?
För att den symboliserar hur det är själva den individuella olikheten som gör oss alla så värdefulla för varandra).
Dynamiska produktutvecklingsmetoder...
...tar till vara och använder den senast vunna kunskapenSpecifikation växer fram under arbetets gång. Man anpassar sig till skiftande omständigheter.  Exempel på dynamiska metoder är
  +  Dynamic Product Development (DPD) pdf
  +  Agile Programming
  +  Lean Product Development (LPD)
Gå direkt till produktutveckling....

"Working papers, A3:or"
I LPD använder vi enklast tänkbara informationsbärare, ett papper i A3-format. Vi använder A3:or för att "fånga" och sprida kunskap, så att den kan återanvändas, på så sätt skapas ett fungerande knowledge management system:
  + Sluten låda, högtalardimensionering pdf
  + Skruvdragning pdf
  + Skruvdragning, ny metod pdf
  + Klassisk transmissionslinjehögtalare pdf
  + Raspberry Pi 3: Apache2 webserver running multiple wesites off a USB stick pdf
  + Raspberry Pi 3: Filserver pdf

A3-formatet är idealiskt för att sammanfattande presentera fakta & ståndpunkter:
  + Den svenska skolan pdf
  + För Sverige i tiden pdf

Veckobrev
om LPD.
Läs nya och gamla veckobrev om LPD och angränsande ämnen veckobrev

DPD tumregler
I DPD & LPD använder vi "erfarenhetsbaserad visdom" eller tumregler. Ladda ner som pdf.

Fliken: Product Development
Ibland vill man skriva ut och ta med sig utskriften för att läsa någon annanstans.Ladda ner innehållet under fliken Product Development som pdf
Lars Holmdahl Dr.-Ing.
Mina professionella intressen
Innovationsteknik och nyproduktutveckling, projektledning, komplexitetsteori, organisationsteori (team och processer) och natural decision making, samt strategi som är den faktor som knyter samman de övriga.
   Dessa intressen bottnar i min erfarenhet av: chefs- och ledarskap inom nyproduktutveckling, undervisning & forskning/teknisk utveckling, mekanisk analys och konstruktion, samt affärsutveckling.
Nu omarbetad och utvidgad:
Lean Product Development På Svenska 2.0
429 sidor, 188*250 mm, 209 illustrationer varav 48 i färg
ISBN 978-91-979196-2-3
Från baksidestexten:
Lean Product Development (LPD) kallas den metod att utveckla nya bilar
som man från väst har uppfattat att Toyota använder och som man anser ligger bakom Toyotas remarkabla framgångar.  Toyota är inte bara världens största... läs mer.

Läs innehållsförteckningen pdf.
"Den här webbplatsen behandlar produktutveckling baserad på modern teori och mina erfarenheter"
Beställa boken
Du kan beställa boken via email och betala mot faktura, eller också kan du beställa och betala med kontokort via PayPal. Beställa bok.

Detta bör du veta: Boken digitaltrycks i mindre upplaga. Inför varje tryckning har jag rättat, justerat och lagt till material baserat på nyvunnen kunskap från min praktik och nya vetenskapliga rön.
Den nu gällande version är 2.0.
-----------------------------------------------------------------------
Kurser:
Lean Product Development (LPD)
Våra företagsinterna kurser omfattar vanligen 1+1 dag, och de externa kurserna 2+2 dagar. 

Vi har utbildat chefer och utvecklingsingenjörer från:
ABB - ABB Components  - ABB Corporate Research - ABB Discrete Automation and Motion  - ABB Oy, Drives - ABB Robotics  - ABB Oy Motors and Generators - Alfa Laval Lund  - ALMI - Alstom Grid Oy - Arate  - Ascom - ASSA Abloy  - Bayer Oy  - Biohit Oy - CANEA - Carmel Pharma - Change Dynamics - Citerus  - DeLaval International AB - Emballator Ulricehamns Bleck  - Ericsson  - ESAB - Finnveden Powertrain - GoodFocus Consulting  - Gotmic AB - Halmstads Gummifabrik - Hella Lightning Finland Oy  - HiQ - Holistic PD - IDC West Sweden AB - IRO  - Know IT Management  - Kraftelektronik  - KraftPowercon - Kungliga Tekniska Högskolan - KTH Leancentrum - Linköpings universitet - Lunds tekniska högskola - MDH  - Metso Oy,  Automation - Mölnlycke Health Care - Nord-Lock  - Noruna AB - Orbit One  - Previa AB - Rolls-Royce  - RUAG Space  - Saab - Saab Aerostructures - Saab EDS - Safegate International - Sandvik  - Sandvik Materials Technology - Sandvik Mining and Construction  - Sandvik Tooling R&D Materials and Process - Sappi fine paper Europe Oy  - Scania - SNA Europé  - Stål & Verkstad - Stoneridge Electronics  - Strömberg Consulting - Swegon - Swerea IVF AB - Systemair  - Tampere Technical University -  Transmode - Trebax - TRR Trygghetsrådet  - Vaisala Oy  - VINNOVA - Volvo 3P - Volvo Penta - Volvo Technology Corporation - VPM Struktur  - UPM-Kymmene Wood Oy - Wärtsilä Industrial Operations - Wenell Management  - Xdin

På LPD-kursen får du lära dig metoder och verktyg som du kan använda direkt i det dagliga arbetet. Vidare får du en inblick i och förståelse för principerna bakom LPD.


Visual Management in Lean Product Development (på engelska)
145 sidor, 188*250 mm, 87 illustrationer varav 37 i färg
ISBN 978-91-979196-1-6
Beställa boken
Du kan beställ boken via email och betala mot faktura, eller också kan du beställa och betala med kontokort via PayPal. Beställa bok.
   
Detta bör du veta: Boken digitaltrycks i mindre upplaga. Inför varje tryckning har jag rättat, justerat och lagt till material baserat på nyvunnen kunskap från min praktik och nya vetenskapliga rön.
Gällande version är 1.0.
Boken är en delmängd och en utvidgning av "LPD på Svenska" med betoning på styrningen av produktutveckling.
    Vissa delar, såsom visuell planering, har fått en mer detaljerad förklaring.

Innehållsförteckning
pdf