Strategy & Management
 Books - Strategy & Management - Product Development - Teams - Complexity - Lean - Healthcare
Home - Strategy - Product Dev - Project - Services - Publications - Books - Contact - CV

 next>Edward N. Luttwak:
Strategy, The Logic of War and Peace
,
Revised and Enlarged Edition, The Belknap Press of Harvard University Press, 2001,
ISBN 0-674-00703-4.
(308 pages, 155*235 mm)

Edward Luttwak gives an excellent overview of military/political strategy. Unless you are an expert in the field (and then you'd probably already read the book) you will find lots of interesting information. And probably also gain a new perspective on 20th century history.
        Luttwak stresses the complexity and interconnectedness between the five levels of strategy, namely: technical, tactical, operational, theater of war strategy, and grand strategy.
        I first read Coup d'Etat; a practical handbook  by Luttwak in 1969. in that book Luttwak describes a coup d'Etat taking Portugal as an example. I was amazed to find in 1974 that the successful and unbloody coup performed that year by the Portuguese military followed the prescription from Luttwak's 1968 book.
        Yoy will not regret reading Strategy: The Logic of  War and Peace!
Gary Klein:
Intuition at Work, why developing your gut instincts will make you better at what you do
,
1st ed, Doubleday, 2003, ISBN 0-385-50288-5.
(212 pages, 160*240 mm)

Yet another great book by Dr. Gary Klein. This time Dr Klein tells us how to develop our intuition (as he defines intuition) through a number of exercises.
        Intuition is the sum total of your experience. What you have to do is to learn how to feed your intuition by creating experiences from what happens to you, and to learn to recognize your intuition when it talks to you.
        Not so densely written as "Sources of Power", a bit watered out text, but still a good, valuable read. Buy the book, read it, and do the exercises!
Constantinos C. Markides:
All the Right Moves
,
Havard Business School Press, 2000, ISBN 0-87584-833-8, (220 pages, 160*240 mm)

Constantinos C Markides is a Professor and Chairman of the Strategic and International Management Department at the Business School of London.
        With this book proof. Markides has given us an easy to read text on business strategy based in the traditional: Identify customers - decide on tactics - accumulate resources and create capabilities - create organization - etc.
        There is a slight tendency towards strategy through planning than through learning. Never the less, there are many useful methods and thought provoking observations given, that make this book a valuable read to upper management.
Hugh Brody:
The Other Side of Eden
,
faber and faber, 2002, ISBN 0-571-20502-X. (374 pages, 125*198 mm)

Vare sig vi är atesiter, agnostiker, eller troende så lever vi i västvärlden i en judisk-grekisk-kristen kultur. Det är en odlarkultur. Den odlade jorden, boskapen, ägodelarna, att ha många barn - det är det värdefulla. Naturen, den icke-odlade, saknar värde och skall avskärmas från kulturområdet. Eden var en trädgård, Gud är trädgårdsmästare, en odlare.
        I skarp konstrast står jägaren/samlaren för vilken den vilda naturen är ett skafferi, en till synes outtömlig resurs till vilken han känner tacksamhet.
        Om inuiter och indianer i nordamerika har Hugh Brody skrivit en gripande och fängslande bok efter att som antropolog ha levt bland dessa i många år.
        För att förstå oss själva och den ekonomiska ekologi i vilken vi verkar är det effektivt att ta del av jägarfolkens kultur. Sedan hör det till saken att jägarens villkor inte skilljer sig från egenföretagarens.
        Läs denna fängslande berättelse om jägarfolk - och på samma gång om oss själva!
Miyamoto Musashi:
A Book of Five Rings,
trans Victor Harris, Overlook Press, 2001, ISBN 0-517-41528-3.
(96 pages, 180*217 mm)

Go Rin no Sho
, fem ringars bok, av Miyamoto Musashi (ca1585-1645) är enligt Musashi själv en handbok för den som vill studera strategi.
        Fast ytligt sett handlar den om Musashis Niten Ichi-ryu, två svärd som ett skolan. Musashi går igenom förutsättningar, mental inställning, tekniker, och den djupaste innebörden i fäktkonsten som ju handlar om att hugga ner motståndaren.
        Musashis bok är sådan att man känner igen sådant man upplevt och på sätt och vis redan kan men inte medvetandegjort. Novisen har nog svårt att finna lika mycket matnyttigt som experten.
        Strategilärdomar från Munenoris och Musashis böcker har hjälp mig i produkutvecklingsprojekt och affärsförhandlingar.
Sysslar man med budo så måste man läsa Gorin no Sho.
Elliott Jaques:
Executive Leadership
,
Paperback, Blackwell, USA, 1994, ISBN 0-631-19313-8, (316 pages, 151*229 mm)

Hur skall en hirarkisk organisation (vanlig linjeorganisation) vara befolkad och organiserad för att fungera? Vilka egenskaper är viktiga vid val av personer till olika befattningsnivåer? Vilken mental kapacitet hos ledningen är den helt dominerande faktorn när det gäller tillväxt och lönsamhet i ett företag?
        Dessa frågor besvaras av Elliott Jaques i boken Executive Leadership. Vetenskapsmannen Elliot Jaques har varit verksam i över 50 år och har producerat en stor mängd artiklar och böcker.
        Detta är den värdefullaste bok om organisering, organisationer, och ledarskap (som Jaques säger inte finns) som jag läst.
        Är du det minsta intresserad av chefskap, att anställa folk, organisera, eller driva projekt? Köp och läs!
Sun Tzu:
The Art of War
,
translated by Samuel B. Griffith, Oxford Paperbacks, 1971, ISBN 0-19-501476-6.
(197 pages, 135*202 mm)

Hur organisera så att stora grupper av människor (upp till 1000 000 man) kan harmoniskt samverka, under svåra förhållanden, under stor osäkerhet och fara, för att uppnå ett gemensamt mål? Principerna för hur det går till avhandlas av Sun Tzu i klassikern Art of War.
        Det är ett märklig verk, så modernt, och ändå 2500 år gammalt. Sun Tzu:s synsätt (manövertänkande) och metoder ligger helt i linje med den moderna vetenskapens resultat.
        Det viktiga är inte krigföring, utan de principer för chefs- och ledarskap samt organisering som Sun Tzu beskriver. Här finns så mycket för den moderne affärsutvecklaren eller projektledaren. Ibland ler man igenkännande. Vad säger du som varit projekledare om följande två citat?
1/ No evil is greater than commands of the sovereign from the court. 2/  There are occasions when the commands of the sovereign need not be obeyed.
        Vem läser Sun Tzu? Alla gör det: Mao läste, samurajerna läste, alla betydande strateger i den kinesiska kultursfären läste Sun Tzu, liksom officerare vid högre militära utbildningar i västvärlden idag.
        Bland strateger är Sun Tzu mer aktuell än någonsin, till exempel för att förstå kampen mot terrornätverk, och så kallat 4th Generation Warfare.
        Översättaren och författaren till kommentarer och bakgrundsmaterial Samuel B. Griffith var brigadgeneral i US Marines i WW2 och Korea. Boken är ett resultat av Griffiths doktorsavhandling framlagd i Oxford 1960. Finns något bättre sätt att läsa strategen, generalen Sun Tzu än i översättning av skolastikern, sinologen och generalen Griffith?
Zeth Moberg:
Den Pastellblå Hunden, Etik, förändring & personlig utveckling
,
PriusPress, 2000, ISBN 91-631-0320-6. (246 pages, 145*200 mm)

Den Pastellblå Hunden
handlar om management, personlig utveckling, och om att leva så att man kan tycka om sig själv. Boken är inte bara rolig utan också spännande.
        Jag måste erkänna att jag sträckläste den. Det gick inte att sluta. Det är en mästerlig framställning med ett större djup än du anar. Boken har använts i projekledarutbildning.
Gary Klein:
Sources of Power: How People Make decisions
,
Second MIT paperback edition, 1999, ISBN 0-262-61146-5. (330 pages, 150*228 mm)

Gary Klein är den ledande forskaren inom Naturalistic Decision Making. Dvs hur människor verkligen löser problem och fattar beslut. Till skillnad från andra har Klein och hans kollegor studerat verkliga människor i verkliga miljöer. Det visar sig nämligen att laboratorieresultat är missvisande och etablerade sanningar felaktiga. Tidigare har man trott att felbeslut beror på logiska fel, att man gjort räknefel i huvudet, men så är det inte. Fel uppstår genom felaktig verklighetsuppfattning och olämpliga mentala modeller. Shit in, shit out, som man säger i computer science kretsar.
        Sources of Power 
var en lika stark upplevelse av - Ja äntligen, det här harmonierar med min erfarenheter! som Dynamisk Produktutveckling av Stig Ottosson.
        Om du undervisar om projektverksamhet eller är chef inom produkutveckling, officer, eller allmänt intresserad - köp och läs!
Munenori Yagyu:
The sword & the Mind

transl. Hiroaki Sato, Overlook Press, 2000, ISBN 0-87951-256-3. (133 pages, 175*208 mm)

Har du sett Kurosawas De sju samurajerna? I öppningscenen skär en samuraj av sin hårknut och tar på sig en buddistmunks kåpa. Sedan går han in i ett hus där en tjuv förskansat sig med ett barn som gisslan. Samurajen i munkutstyrsel har en riskaka i vardera handen. Han säger du måste vara hungrig  och kastar till tjuven en kaka. Då släpper tjuven barnet. Den andra kakan kastas och tjuven släpper svärdet för att fånga kakan. Samurajen störtar sig över och dödar tjuven, tar upp barnet på armen och kommer ut ur huset. Buddistmunken blir så tagen att han låter samurajen behålla kåpan.
        Historien är sann och samurajen hette Kamiizumi Hidetsuna (1508-1577). Han var en fd länsherre, nu kringvandrande svärdsman. Hidetsuna mötte Yagyu Muneyoshi (1529-1606) och undervisade denne i Shinkage-ryu kenjutsu. Muneyoshi deltar i flera krig och enligt sin son Yagyu Munenori (1571-1646) ägnar fadern all sin tid åt svärdfäkningsteori.
        Munenori, sonen, var en begåvad man som steg i graderna för att till slut bli Shogunens rådgivare (minister) och fäktmästare. Munenori var vän till Takuan, stor abbot, poet, kalliograf och skolastiker. Munenori kände med all säkerhet också Miyamoto Musashi, alla tiders störste svärdsfäktare och betydande konstnär.
        Munenori, av Takuan kallad alla tiders störste inom stridkonsterna, undervisade i Yagyu Shinkage-ryu kenjutsu och den här boken innehåller de djupaste tankarna inom denna svärdsskola.
        Varför läsa boken?
        Man måste läsa
The Sword & The Mind om man är det minsta intresserad av strategi eller ledarskap eller japanska stridkonster eller japansk kultur och historia, eller om man vill ta del av tankar från tidigt 1600-tal som syns klart och skarpt för oss därför att de avtecknar sig mot en diffus 400 år gammal fond.

Takuan Soho:
The Unfettered Mind
,
translated by William S. Wilson, Kodansha International, 1987, ISBN 0-87011-851-X.
 (102 pages, 110*182 mm)

The Unfettered Mind är en liten bok, 101s, med ett stort innehåll. Den innehåller tre klassiska japanska texter: 1/ the mysterious record of immovable visdom, 2/ the clear sound of jewels, och 3/ annals of the sword of taia.
        Takuan Soho (1573-1645) var sin tids ledande intellektuell, buddistisk abbot, opositionell och en period landsförvisad men räddad av sin kompis Munenori Yagyu som var minister och shogunens fäktlärare (se boken The Sword & The Mind!).
        Varför läsa denna nästan fyrahundra år gamla text?
Jo därför att den handlar om eviga problem. Den beskriver den nödvändiga mentala inställningen för framgång i snabba lägen. Strategins mentala bas skulle man kunna säga. Och så är den underhållande. Den som tjänat sitt levebröd som konsult känner igen sig i följande klipp ur boken.

Long ago it was said that a wise retainer does not serve two lords. This meant that it was thought that a retainer would never have two masters. The world being in decline, retainers now employ themselves under this lord and that, in the end fitting the image of vagabond attendants while proclaiming their own merits. Such are the times in which we live.
        A lord, saying that he is not pleased with one man or another, will drive the man from the household and heap shame upon him. This also puts the Way of Lord and Retainer, Master and Servant, in disorder.
        Even if a retainer does serve in a number of clans, he should think of his master as being the one and only. This means that the lord will be an unknown lord, for, if he is unknown, the Way of the Lord will be established. Even if he serves in clan after clan, he should think of that lord as the lord, and this lord as the lord. In this way he will think of the lord with great devotion and, even though the clan may change, his mind will not. Thus, the lord will be the one and only from beginning to end.
        If a man thinks, My lord is Matsui Dewa, but he is really a lout. . . . while he is receiving a stipend or fief and coming up in the world, his mind will not be thinking the lord at all. When he next employs himself under Lord Yamamoto Tajima, the same mind will follow along with him. Thus, no matter where he goes, he will never understand the meaning of the word lord and is not likely to prosper.
        Therefore it is better not to inquire who this lord or that might be, but to simply think the lord and to consider rightmindedness towards him without mentioning his name.
Chet Richards:
Certain to Win
,
Xlibris 2004, ISBN 1-4134-5376-7, (187 pages, 139*216 mm)

Det här är en bok om strategi. Närmare bestämt flygöverste John R Boyds teori om strategi, som denne kom fram till efter att ha studerat 2500 år av mänskliga konflikter, tillämpad på företag och affärer, och författad av Chester Richards, doktor i matematik och en av Boyds förtrogna.
    En konflikt, i strategisammanhang, är en kamp eller konkurrens om begränsade resurser där den enes vinst är den andres förlust. I en konflikt kan inte båda nå fullständig seger, för i så fall är det ingen konflikt.
    Dessutom kan man lägga till: det är en kamp mot en motståndare som är intelligent och som inte vill oss väl.
    Detta gäller självklart för krig som är den naturliga tillämpningen av Boyds teori, men eftersom Boyd fann grundläggande mönster som gäller alla konflikter så kan man finna tillämpningar inom andra områden och det är detta som författaren Chester Richards behandlar i sin bok.
    Teorin har sina rötter i främst Sun Tzu (ca 400-500 fKr), Miyamoto Musashi (ca1585-1645) och manöverkrigföringen som utvecklades i den tyska krigsmakten från första världskriget fram till andra världskriget och som visade sig vara så framgångsrik under invasionen av Frankrike 1940, samt studier av hundratals historiska slag.
    Manövertänkandets mest kända civila tillämpningar är Toyotas bilproduktion och produktutveckling och den produktutvecklingsfilosofi/metod som går under namnet DPD, Dynamic Product Development.
    Boken första del beskriver manövertänkande på en grundläggande nivå. Den som gått svenska armens plutonchefsskola eller högre känner igen sig även om allt inte behandlas eller tas upp av författaren. Bokens styrka ligger förutom i det att den förklarar Boyds teori, i tillämpningen på företagsledning; i de råd och förslag som författaren ger. Här är boken unik och rekommenderas varmt!
Carl von Clausewitz:
On War (Vom Kriege
),
Wordsworth Classics, 1997, ISBN978-1-85326-482-5, (373 pages, 127*197 mm)

Den preusiske generalstabsofficeren Carl von Clausewitz bokutkom postumt första gången 1839. I boken försöker Clausewitz, som var intresserad av de stora framstegen som gjordes under hans tid i naturvetenskaperna, att skapa en vetenskaplig teori för krig.
        Alla kan något Clausewitz-citat men ingen har läst hans bok. Om krig finns i flera översätt-ningar, och antigen var översättaren bra på tyska men kunde inget om ämnet, eller också var det tvärt om. De flesta översättningarna är tunga, snåriga, och svårtillgängliga. Så också denna. Men den som uthärdar skall bliva belönad. Clausewitz ansats, för mer än så han det inte bli innan han rycktes bort, är intressant.
        Clausewitz inför två nya begrepp; the fogg of war och friction. Krigets dimma anspelar å att varje befälhavare alltid lider brist på information och att en del av det som antas vara information i själva verket är brus eller resultat av fiendens vilseledning. Friktionen anspelar på det faktum att allt som i fred eller på papperet ter sig lätt blir svårt och chansartat i krig. Clausewitz går till och med så långt att han säger att friktion är det enda som skiljer krig i verkligeheten från krig på papperet.
        Det intressanta är de olika slutsatser som världens strateger och militärbefälhavare dragit av Clausewitz rön. Vidare är det intressant att läsa Clausewitz av historiska själ, som en europeisk Sun Tzu. Vom Kriege bör finnas i varje strategs bibliotek.
Frans Osinga,
Science Strategy and War; the strategic theory of John Boyd,
Routledge, 2007, ISBN 0-415-37103-1, (313 pages, 160*240 mm)

Detta är den holländske flygöversten Frans P.B. Osinga's doktorsavhandling i något omarbetat skick. Boken är den bästa eller kanske, mest seriösa, beskrivningen av John Boyds strategiska tänkande.
        John Boyd's tänkande och strategiska teori var mycket mer än den kända, och så ofta missförstådda OODA-loopen. 
        I strategin är det så att högre nivåer styr, eller rättare dominerar, de lägre nivåerna. Man kan vinna slag men förlora kriget. Boyd betonade vikten av grand strategy, att inte skaffa sig fiender i onödan eller att driva de neutrala i armarna på ens fiender. Vidare betonade han vikten av människor, idéer, och utrustninig, i den ordningen.
        Boken är nödvändig läsning för den som är intresserad av manövertänkande, lärande strategier, eller överhuvudtaget modernt strategiskt tänkande.
Sun Tzu:
Art Of War - Spirituality For Conflict: Annotated and Explained
,
SkyLight Paths, 2008, ISBN-13: 978-1594732447, (256 pages, 216*139 mm)

Sun Tzu i ny översättning med kommentarer som arbetats fram bla med hjälp av besökarna på www.sonshi.com . Det är kompetent gjort, även om kommentarena är väl mycket påverkade av nutid och den kultur som kommentatorerna lever i. Vidare saknar i alla fall  jag de historiska kommentarerna som finns med i Griffiths version. Inte min favorit, men väl värd pengarna.
Rupert Smith: The Utility of Force: The Art of War in the Modern World, Penguin Books Ltd, 2006, ISBN-13: 978-0141020440, (428 pages, 197*129 mm)

Malcom Gladwell,
Blink; The Power of Thinking without Thinking
,
Penguin Books, 2005, ISBN 978-0-14-101459-3, (277 pages, 197*127 mm)

Malcom Gladwell har skrivit en mycket underhållande bok om varför första intrycket ofta är rätt, varför man på mindre än tre minuter kan avgöra om ett äktenskap kommer att fungera eller att vi alla bär på fördommar som utan att vi är medvetna om det påverkar vår omgivning som därefter påverkar oss.
    "...information on our face is not just a signal of what is going on inside our mind. In a certain sense, it is what is going on inside our mind".
    Genom ett antal roande anekdoter bibringar oss Gladwell vetenskapens rön som ger oss ny kunskap om oss själva. En intressant och underhålande bok.
Chris Anderson: The Long Tail, How endlesschoice is creating unlimited demand,
Random House Business Books, 2007, ISBN 9781844138517, (244 pages, 197*128)
Gerd Gigerenzer:
Gut Feelings, Short Cuts to Better Decision Making
,
Peguin Books, 2007, ISBN 978-0-141-01591-0, (280 pages, 197*128 mm)

Om du gillade Malcom Gladwells 'Blink', så kommer du att uppskatta den här boken ännu mer.
   Gerd Gigerenzer är 'director of the center for adaptive behaviour and cognition at the Max Planck Institute'. I boken ger han vetenskapliga förklaringar till olika fenomen, såsom varför en grupp relativt okunniga kan ha fler rätt än en kunnig i en frågesport, hur beslutsstöd bör vara utformade, varför intuition fungerar och mycket mera.
    Boken rekommenderas varmt.
John Bryson, Fran Ackermann,Colin Eden, Charles Finn,
Visible Thinking, Unlocking causal mapping for practical business results
,
Wiley, 2004, ISBN 0-470-86915-1, (373 pages, 228*152 mm)

Boken handlar om en metod för att, vanligen i grupp, skapa strategi. Metoden som heter visible thinking går i huvudsak till så att man skriver mitt på väggen (på små notislappar)  vad man vill göra. Därefter skriver man ovanför (med pilar emellan) vad resultaten blir av att man gör det man vill göra. Underst skriver man (återigen med pilar) vad som krävs för man skall kunna gre det man vill.
    Efter lite bearbetning ser man kanske att man egentligen ville göra något för att få ett visst resultat som man kanske kan få lättare/bättre på annat sätt.  Detta är en effektiv och rätt fiffig metod som det skrivits en hel del vetenskapligt om.
    Fran Ackermann och Colin Eden är professorer vid University of Strathclyde i Glascow, John Bryson är professor vid university of Minnesota, och Charles Finn är professor vid College of Saint Rose i New York.
    Främst Fran Ackermann och Colin Eden har en omfattande konsulterfarenhet av den här metoden. Boken är lättläst och hyffsat pedagogisk och om man letar på Internet så kan man hitta mjukvara som stöder metoden. Rekommenderas!
Steve Strid and Claes Andreasson,
The Viking Manifesto, the Scandinavian approach to business and blasphemy
,
Marshall Cavendish, 2007, ISBN 0-462-09905-9, (168 pages, 135*205 mm)

En liten skojig och samtidigt rätt djupsinnig bok om marknadsföring och företagskultur.
    Läs den och ha trevligt samtidig som du kan få något att fundera över!
Donella H. Meadows:
Thinking in systems; a primer
,
Earthscan 2009, ISBN 978-84407-726-7, (218 pages, 155*233 mm)

I den här boken ger Donella Meadows en grundläggande teori för beskrivning av system.
    Författaren betonar vikten av att inte fastna med uppmärksamheten på enstaka händelser (såsom vår nyhetsrapportering fungerar) utan ge akt på flöden eller strömningar, eller ännu hellre koncentrera uppmärksamheten på de ansamlingar som driver flöden. Det kan vara kapital, mineraltillgång, kunskap, etc.
    Vidare bör man vara uppmärksam på feedbackloopar. De kan vara självförstärkande och ge upphov till exponetiell tillväxt som är fallet med jordens befolkning eller vår samlade kunskap. Eller också kan de vara balanserande och hålla en ansamling (stock, med Meadows språkbruk) vid en viss storlek.
   Boken innehåller en hel del pekpinnar och några små sakfel. Men om har överseende med detta så är boken mycket läsvärd och klart tankeväckande.
    Efter att ha läst och begrundat Meadows budskap kommer du att fortsättningsvis koncentrera dina åtgärder på att finna leverage points, som är lämpliga punkter för att intervenera i systemet, samt på feedbackloopar.
    Du kommer också att få en ökad förståelse för vikten av att beakta systemets historia som en källa till systemkunskap.
    Boken rekommenderas som en första introduktion till systemtänkande.
Adrian Furnham
The Elephant in the Boardroom: the causes of leadership derailment, palgrave
macmillan, 2010, ISBN 978-0-230-22953-2, (283 pages, 240 x 165 x 20 mm)

This book is about leaders, personality traits and disorders. The three big: psychopaths, narcissists, and Machiavellians are discussed. And also schizoid, borderline, avoidant, dependent, self-defeating, and sadistic. Their prevalence is somewhere around 0.5-2% for each of the traits/disorders, which means that you probably have one or more at your workplace.
     Furnham sketches the historical development and where science stands today. The discussion of leadership and its demands on leaders is very good. I like this book a lot.
      Purchase and read! Recommended.
Sun-tzu (John Minford, trans & ed),
The Art of War
,
Penguin Books, 2009, ISBN 978-0-14-310575-6, (325 pp, 195 x 126 x 17 mm)

This is my personal favorite translation of the classic 13 chapters of Sunzi. Very good!
Connors, S. (editor) & Song, C. (transl):
Military Strategy Classics of Ancient China
,
Special Edition Books, ISBN 9781937021030, 411 pages, 152*230 mm

This book contains eight classic texts from about 1000 BCE to 650 CE. They are: 1/ the six secret teachings, 2/ the art of war, 3/ the methods of war, 4/ the book of Wuzi, 5/ the book of Wei Liaozi, 6/ the three strategies of Huang Shigong, 7/ the thirty six strategies, 8/ Questions and replies: Tang Taizong and Li Jing.
    What really impresses is the wisdom, clear understanding of political realities and unsentimental benevolence. Repeatedly you think, what if our present day politicians read and understood. How much better our situation would be.
     Classic Chinese texts are often compressed, like poems. Therefore, it is not possible to give a satisfying presentation of this book's content in just a few lines. You must read it yourself. Highly recommended.
Gert Gigerenzer:
Simply Rational: Decision making in the real world
,
Oxford UNiversity Press, 2015, ISBN 978-0-19-939007-6, (312 pages, 160*243 mm)

This book is a compilation of papers by Professor Gert Gigerenzer, director at the Max Planck Institute. The subject is bounded rationality, ecological rationality, heuristics, and the difficulty of theory in psychology, among other things.
     Ecological rationality studies under what conditions, in what ecology, a set of rules (heuristics) are effective and efficient. It has been found that simple rules of thumb in most environments outperform analytical deliberations.
     This is important for, in combination with the Cynefin model (environment description /classification) this research supports the use of rules of thumb in LPD and DPD.
     Highly recommended. Read this book!
Robert Cialdini:
Influence:The psychology of persuation
,
Harper, 2007, ISBN 978-0-06-124189-5, (320 pages, 135*203*21 mm)

Dr. Robert Cialdini is a professor of psychology and a professor of marketing and is thus, through his research, exceptionally well situated to talk about how we are influenced. The author takes us through the six basic ways that this happen.
     I find the "social proofing" method to be the most profound, since it appears to be hardwired in so many different species. First printed in 1984, but still a very good read.
Gert Gigerenzer:
Risk Savy: How to make good decisions,

Allen Lane, 2014, ISBN 978-1-846-14474-5, (322 pages, 153*233*25 mm)

About risk, uncertainty, bayesian thinking, why simple rules of thumb outperform analytical analasis, and much more. An important book. This is a must read.