Home - Strategy - Product Dev - Project - Services - Publications - Books - Contact - CV
A META VIEW  - BUSINESS POSSIBILITY - PD PROCESS  - PD STRATEGIES - NEED FOR SPEED
DYNAMIC PD - DPD CONTROL - CLASSIC CONTROL  -  COLLOCATION   
Produktutveckling sker aldrig isolerat, utan ingår alltid i en affär av något slag, vare sig det gäller market pull eller technology push.
Figuren visar principiellt förutsättningarna för produktutveckling
Vid tiden A identifieras eller förutses, prognosticeras, det föreligga en affärsmöjlighet vid tiden B. Marknadsvärdet varierar över tiden (heldragen linje) för den produkt som man vid tiden A identifierat en marknadspotential för vid B. Flera varianter är möjliga.
  1. A < B, som i figuren. Då handlar det om att se in i framtiden och gissa hur det kommer att bli. Vi har en osäkerhet som måste hanteras genom utforskande flexibilitet och anpassning till skiftande omständigheter. Det föreligger osäkerhet om verklig marknadspotential, om produkten går att tekniskt realisera till rätt kostnad, om vad slutpriset till kund blir, mm. Allt detta tillsammanstaget gör det omöjligt att i detalj planera verksamheten eftersom man här ger sig in i "okänt land".
  2. A = B. Nu är det bråttom om inte chanser skall glida oss ur händerna.
  3. A > B. Marknaden har funnits ett tag och en eller flera aktörer är redan verksamma där.
I alla tre fallen gäller att tiden är viktig. Vi måste ha rätt tempo! Produkten skall finnas på marknaden vid rätt tid med så mycket som möjligt av de egenskaper som användarna uppskattar och blir nöjda med.
Ofta avgörs produktens framgång helt av företagets förmåga vad gäller "time to market" och när det gäller konsumentprodukter "time to volume". Som antyds av de streckade linjerna i figuren minskar både försäljningsvolym och vinst vid en försenad marknadsintroduktion.
Projekttriangel
Eftersom produktutveckling ofta bedrivs i projektform så brukar det i läroböcker förekomma något som kallas projekttriangel, som kan se ut som i vidstående figur. Man har alltid tid i ett hörn, budget i ett annat och i det tredje kan det stå: kvalitet, funktion eller resultat. Så brukar man påpeka att man inte kan få allt samtidigt utan ett eller ett par hörn får offras mer eller mindre.
   Efter resonemanget om produktutvecklingens förutsättningar så tror jag du inser hur dålig projekttriangeln är som metafor. En riktigare bild av verkligheten ges av nästa figur som visar hur affärsmöjligheten är det väsentliga och drivande i processen.
   Affären ställer krav på tiden, time to market eller time to volume, konkurrenters aktiviteter, etc, och tekniken måste leverera den produkt med de egenskaper som affären förutsätter.
    Tekniken i sin tur har krav på tiden eftersom det tar viss minsta tid att utveckla produkten och budgeten måste medge den teknikutveckling som affären förutsätter.
    Begränsningar i tid och budget balanserar och avgör hur teknikutvecklingen och affären förlöper.
    Situationen kompliceras ytterligare i vidstående figur som visar att teknikval (och kunskap) påverkar kostnad, leveranstid och produktegenskaper.
    Nedanstående figur komplicerar situationen ytterligare med en återkoppling från budget & tid till affärsmöjlighet. Det är fullt möjligt att lägga till ytterligare återkopplingar. Vilket antyder komplexiteten i produktutveckling.


 next>
  


Den så kallade projekttriangeln en dålig modell för produktutvecklingsprojekt.
Mycket bättre modell är nedanstående figurer.