De äldsta pilbågsfynden är härifrån Norden. Bågarna var tidigt mycket välkonstruerade. De äldsta nordiska bågarna är så kallade flat bows som är den bästa formen om man vill bygga en båge enbart av trä. Man vet genom arkeologiska fynd att vår nordiska flat bow användes i 4000 år. Ingen dålig produktlivslängd.
När produktlivslängden snabbt blir kortare uppstår problem, speciellt om utvecklingstiden tenderar att öka.
Ytterligare en konsekvens av den ökade dynamiken är att företagen omsätts snabbare och behovet av nyetableringar ökar.

Det är önskvärt att korta ner utvecklingstiden - det kan bara göras genom en omorientering och beslut att använda mer lämpliga metoder.

En sådan metod är Dynamic Product Development (DPD), som medger utvecklingstider som bara är 30% av de nuvarande med motsvarande kostnadsreduktion vid bibehållna eller förbättrade produktprestanda. En annan är Lean Product Development (LPD), som i en svenskt tillämpning visat sig kunna ge en produktutvecklingsproduktivitetsökning av 3-5 gånger.

När hastigheten i produktutvecklingen ökar så krävs snabba beslut, ofta på ofullständigt underlag. En förutsättning är erfarenhet och intuition, samt förmågan att kunna ändra och justera beslut. Det vill säga flexibel anpassning till förändrade omständigheter.

  next>

-
Cashflow-kurvor för produkter för ett par decennier sedan och för produkter idag. Utvecklingen går mot allt kortare livslängd med livligare marknadsförlopp

DYNAMIC PD - DPD CONTROL - CLASSIC CONTROL  -  COLLOCATION  
Home - Strategy - Product Dev - Project - Services - Publications - Books - Contact - CV
A META VIEW  - BUSINESS POSSIBILITY - PD PROCESS  - PD STRATEGIES - NEED FOR SPEED
Jag har en Hjärtum-yxa som smiddes före andra världskriget av smeden Skog i Hjärtum. Den är välbalanserad, men kanske lite  tung för dagens veka armar, har en fulländad form och man kan hugga av tretumsspik utan att få hack i eggen. Hjärtumyxor är högt skattade av yrkesmän. Bättre finns inte. Trots att yxan har samma form nu som för 1000 år sedan.

Min mobiltelefon fanns inte för ett år sedan och om två år är den hopplöst omodern.

Produktlivslängderna blir snabbt allt kortare
Hjärtumyxa