A META VIEW  - BUSINESS POSSIBILITY - PD PROCESS  - PD STRATEGIES - NEED FOR SPEED
DYNAMIC PD - DPD CONTROL - CLASSIC CONTROL  -  COLLOCATION   
Även vid produktutveckling av bilar är det sällan självklart hur man skall "stycka upp" problemet. Skall man gå efter detaljer, det vill säga ingående komponenter, eller funktion?
        Ta exemplet bil i figuren. Instrumentbrädan tillhör "interior" och där sitter styrkolonnen som är viktig för styrsystemets funktion. Dessutom är styrkolonnens uppträdande avgörande för bilens krockegenskaper. Skall styrkolonnen hänföras till chassi eller interiör?
        Det som verkligen komplicerar saken är att så många komponenter till sin funktion är kopplade till varandra och till bilens "brand value", alltså varumärke. Det är denna komplexitet som figuren försöker antyda och som gör bilutveckling så intressant.

Det är vanligt att man delar upp bilen enligt figuren. De olika delarna kan sedan i sin tur delas upp ytterligare.
         Man kan gå efter olika principer. Den som valts liknar en BOM, "bill of materials", som ofta får ligga till grund för en WBS, "work break down structure". Det fungerar hjälpligt vid enkel produktvårdande utveckling, som i bilindustrin, men fungerar sämre eller inte alls vid avancerad nyproduktutveckling.
Home - Strategy - Product Dev - Project - Services - Publications - Books - Contact - CV
Ett annat sätt att se chassit är från en abstrakt teoretisk synvinkel.
    Man är då bara intresserad av principiell geometri, massbeläggning, styvheter och dämpning. Det ger all information som behövs för simulering av chassits mekaniska egenskaper.
Ytterligare ett sätt att betrakta komponenter och system är rent funktionsbaserad.

Chassi
Chassits uppgifter är att


-